16 - Dvakrát ukradený Dobříš - Letní sídlo říšských protektorů 1942 - 45 2017

16 - Dvakrát ukradený Dobříš - Letní sídlo říšských protektorů 1942 - 45  2017

Dvakrát ukradený Dobříš

Počet stránek 148 z toho 72 obrazových příloh, formát A5. Datum vydání 11.8. 2017

Kniha je vydávána k připomínce 75 let od zabavení zámku Dobříš Německou říší. 

Koupit je ji možno v Knihkupectví Houbalová Dobříš, Informační středisko Dobříš, Zámek Dobříš.