04 - Dobříš v proměnách r.v. 2009

04 - Dobříš v proměnách r.v. 2009

Město Dobříš na historických fotografiích. V knize jsou blíže popsány všechny domy na náměstí, ať stojící tak zbourané. K tomu jsou připojeny fotografie z okolních ulic a čtvrtí.

Knihu vydal Okrašlovací spolek Dobříš v r. 2009 a dotisk v r. 2010 v celkovém nákladu 2000 kusů.

Knihu si je stále možné koupit přímo u mě a nebo v Informačním středisku Dobříš.

Cena 195,-

 

Ukázka z knihy: