15 - Osudy lidstva - Dobříšské židovské a jiné povídky 2016

15 - Osudy lidstva - Dobříšské židovské a jiné povídky  2016

Publikaci vydává Okrašlovací spolek města Dobříše. Kniha bude pokřtěna 23.10. 2016. Počet stránek 156, formát A5.

V knize jsou obsaženy povídky které sepsal PhDr. Klement Salač mezi lety 1910 - 1930.

Zpracoval Petr Kadlec 2016.